KULÜP TARİHİMİZ

Fotograf:1958-Çınarlı Futbol Takımı Müdafası...

Soldan sağa:Kara Fethi-Kör Ahmet-Küçük Hüseyin-Puro Doğan-Dıbık Kerim-Kemal Teymur.

Çınarlı Spor Kulübünün kuruluşu

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti, sosyal, ekonomik, kültürel hayatta topyekûn ayağa kalkma, silkinme, inşa dönemine girer. Bu süreçte tüm Anadolu’da olduğu gibi Gaziantep’te bu çalışmanın içindedir. Yeniden inşa ve kalkınma hamlesinde başta ilin valisi, belediye başkanları öncülük ederlerken, özellikle Halk Evleri bu sürecin lokomotif sivil ayağı olur, rol üstlenirler. Dönemin kamu yöneticileri merkezi hükümetin direktifleri doğrultusunda illerde spor faaliyetlerine büyük önem verirken, spor kulüplerinin kurulmasını teşvik ederler.

Gaziantep’te spor kulüpleri kurulmadan önce bu tür faaliyetler halk evinin bünyesinde yürütülmüştür. Halk evleri o dönemde yürüttükleri faaliyetleri ile toplumsal kalkınmanın ve aydınlanmanın öncüsü konumundadır.

Gaziantep’te kurumsal kimliği olan spor kulübün olmaması il içinde ve iller arasındaki sportif faaliyetlerin yürütülmesinde, müsabakaların yapılmasına engel teşkil eder. Spor kulübü olmayınca “şehrimiz Türk spor kurumu teşkilatına girememiş ve spor hareketleri arzu edildiği şekilde inkişaf eyleyememiştir.” Ayrıca devletin spor kulüplerine sağladığı maddi imkanlardan da faydalanamamıştır.

Halk Evi bünyesinde yürütülmeye çalışılan spor faaliyetlerinin de şehrin spor hayatında arzu edilen ilerlemeyi sağlamada yetersiz kaldığı görülünce, gerçek manada bir spor kulübüne ihtiyaç olduğu ve hemen kurulması gerektiğine karar verilir.

Bu nedenle dönemin hem valisi hem de spor bölgesi başkanı Rıza Çevik'in başkanlığında şehrin ileri gelenleri bir araya gelir, Çınarlı Spor Kulübünün kurulmasına karar verilir.

Bu spor kulübüne “Çınarlı” adının verilmesi tesadüf değildir. Çınarlı, Antep harbinde düşmana geçit verilmeyen ikinci bir Çanakkale cephesi gibidir. Antep harbinde Çınarlı cephesinde halkın gösterdiği kahramanlık, fedakarlık, cesaret, vatan severlik, düşmana geçit vermeyen azmi ve imanı, Çınarlı spor kulübüne “çınarlı” adının verilmesine ilham kaynağı olur.

1938 yılına kadar Gaziantep’te spor faaliyetleri halk evi bünyesinde bir spor kolu (kulübü) ile yürümeye çalışılırken, 27 Kânunusani (ocak) 1938 yılında “Çınarlı spor kulübü “Futbol, atletizm, binicilik, güreş olmak üzere dört şube üzerine kurulur “ve faaliyetlerine başlar.

Cumhuriyet döneminde Gaziantep’te kurulan ilk spor kulübü Çınarlı'dır.

“Futbol şubesi kaptanlığına Kâmil Ocak, atletizme Mehmet Demiray, Güreşe Kemal Erilkun, biniciliğe Abdülkadir Yetkin seçilmişlerdir. Bu dört şube, şefleri bölge asbaşkanı Ali Budağ'ın başkanlığında kulüp idare heyetini teşkil etmektedirler. Bu heyete Necmi Bayram; kâtip, Mehmet Keretli de muhasip olarak iltihak etmişlerdir. Kongre; Süleyman Muradoğlu, Fuad Ural, Turgud Kurtayı'da disiplin heyetine seçerler.” (1)*

Çınarlı spor kulübün faaliyetlerini geniş kitlelere ulaştırmak, halkın da iştirakini sağlamak için “Çınarlı spor kulübünün ayrı bir binası bulunacaktır. Değerli İlbay(vali) kulübe gereken yardımları yapmağı, spor sahasını tesviye ettirmek, Kum döşetmek, etrafına bir duvar çekmek suretiyle spor yapılacak hale getirmeği de vat buyurmuşlardır.”

Çınarlı spor kulübü Gaziantep’in amatör spor hayatında çok önemli bir rol üstlenir. BÜ spor kulübü Uzun yıllar bu şehrin spor hayatına damgasını vurur. Gaziantep’te sporun sevilmesine ve halk nezdinde kabul görmesinde çok önemli katkılar sağladığı gibi, pek çok branşta ünlü isimleri de spor hayatımıza kazandırır.

1940 yılına gelinceye kadar Gaziantep il merkezinde Çınarlı (1938), Şehreküstü (1939), Kale (1940), Akyol (1940), tabakhane (1940) spor kulüpleri kurulur.

Bu spor kulüpleri sayesinde şehrimizde binlerce genç sporla tanışırken, ülke çapında en çok amatör sporcu yetiştirme gururunu yaşatırlar.

Yazan: Ibrahim Alisinanoğlu -Gazianetp Miş Miş

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Şimdi Ara Canlı Yardım